Betaalmogelijkheden

1 Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij bieden onze klanten verschillende betalingsmogelijkheden om hun bestellingen te verwerken. Daartoe sturen wij klanten door naar het platform van de overeenkomstige betalingsdienstaanbieder, afhankelijk van de betalingsoptie. Na afronding van het betalingsproces ontvangen wij de betalingsgegevens van de klanten van de betalingsdienstaanbieders of onze huisbank en verwerken deze in onze systemen ten behoeve van de facturering en boekhouding.

Betaling via Klarna

Het is mogelijk om de betalingstransactie te verwerken met de betalingsdienstaanbieder Klarna.

Klarna is een betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of betalingen in termijnen mogelijk maakt.

De Europese werkmaatschappij van Klarna is Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Indien u in het kader van de transactie via Klarna als betaaloptie "kopen op rekening" of "kopen op afbetaling" selecteert, worden uw persoonsgegevens automatisch aan Klarna doorgegeven. De persoonsgegevens die aan Klarna worden verstrekt, zijn met name

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Telefoon/gsm-nummer
 • Bankgegevens
 • Kredietkaartnummer incl. vervaldatum en CVC code
 • Artikel nummer
 • Artikel nummer
 • Gegevens over goederen en/of diensten
 • Transactiebedrag en fiscale heffingen

Het doel van de gegevensoverdracht is met name identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. De persoonsgegevens die tussen Klarna en ons worden uitgewisseld, kunnen door Klarna aan kredietagentschappen worden doorgegeven.

Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. Klarna kan ook persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of om de gegevens namens Klarna te verwerken.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Klarna verwijzen wij u naar het privacybeleid van Klarna op: https://pay.amazon.com/de/help/201751600 https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf opgehaald.

Betaling met kredietkaart

Het is mogelijk het betalingsproces te voltooien met een kredietkaart.

Indien u voor betaling per creditcard hebt gekozen, worden de betalingsgegevens doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders voor de verwerking van de betaling. Alle leveranciers van betaaldiensten voldoen aan de vereisten van de "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards" en zijn gecertificeerd door een onafhankelijke PCI Qualified Security Assessor.

In het kader van de betaling met een kredietkaart worden regelmatig de volgende gegevens doorgegeven:

 • Aankoopbedrag
 • Datum en tijdstip van aankoop
 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Emailadres
 • Krediet kaart nummer
 • Vervaldatum van de kredietkaart
 • Beveiligingscode (CVC)
 • IP-adres
 • Telefoonnummer / gsm-nummer

Betaling via PayPal

Er is de mogelijkheid om het betalingsproces af te handelen met de betalingsdienstaanbieder PayPal. Naast een directe betalingsmethode biedt PayPal ook aankoop op rekening, automatische incasso, kredietkaart en betaling in termijnen aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg.

Als u PayPal als betaalmethode kiest, worden de voor het betaalproces vereiste gegevens automatisch aan PayPal doorgegeven.

Het betrof met name de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoon / gsm-nummer
 • IP-adres
 • Bankgegevens
 • Kaartnummer
 • Vervaldatum en CVC code
 • Artikel nummer
 • Artikel nummer
 • Gegevens over goederen en diensten
 • Transactietotaal en belastinglasten
 • Informatie over vroeger koopgedrag

De gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan uw gegevens ook doorgeven aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen of de gegevens namens u moeten worden verwerkt. Bij de overdracht van uw persoonsgegevens binnen bedrijven die zijn aangesloten bij PayPal, zijn de Bindende Bedrijfsregels van toepassing die zijn goedgekeurd door de betreffende toezichthoudende instanties. U kunt ze hier vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr Andere doorgiften van gegevens kunnen gebaseerd zijn op contractuele bescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PayPal.

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Je kunt dit vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

Betaling via onmiddellijke overschrijving

Er is de mogelijkheid van betaling door onmiddellijke overschrijving. In dit geval worden de gegevens verzameld door Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

De verantwoordelijke partij verzamelt en bewaart de gegevens niet zelf.

Met de uitgifte van een directe overschrijving, geeft u Sofort GmbH de opdracht om automatisch te controleren

of uw rekening het over te maken bedrag dekt (controle van de rekeningdekking), en of alle onmiddellijke overschrijvingen van de laatste 30 dagen van uw rekening met succes zijn voltooid,

en, na een positieve controle, de door u goedgekeurde overschrijvingsopdracht in elektronische vorm aan uw bank door te geven, alsmede ons, als door u gekozen begunstigde (online aanbieder), in kennis te stellen van de geslaagde totstandkoming van de overschrijving.

Hiervoor heeft Sofort GmbH het IBAN en de PIN en TAN van uw online bankrekening nodig. Tijdens het bestelproces wordt u automatisch doorgestuurd naar het beveiligde betaalformulier van Sofort GmbH.

Onmiddellijk daarna ontvangt u de bevestiging van de transactie. Daarna ontvangen wij rechtstreeks het overschrijvingskrediet.

Iedereen die beschikt over een geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure kan Sofortüberweisung als betaalmethode gebruiken.

Opgelet: enkele banken ondersteunen nog geen betaling via onmiddellijke overschrijving.

U kunt hierover meer informatie krijgen via de volgende link: https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und-antworten/.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de opgeslagen gegevens verkrijgen onder https://www.klarna.com/sofort/#cq-0.

Verdere betalingsmogelijkheden

Bovendien bieden wij betaling met de volgende opties: Google Pay, Apple Pay, iDEAL, Shop Pay.

2 Doel van de gegevensverwerking

Het doorgeven van betalingsgegevens aan betalingsdienstaanbieders dient om de betaling te verwerken, bv. als u een product koopt en/of een dienst gebruikt.

3 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de afwikkeling van het gesloten koopcontract.

4. duur van de opslag

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele chargebacks worden slechts bewaard zolang zij nodig zijn voor de verwerking van betalingen en een eventuele verwerking van chargebacks en incasso's en om misbruik tegen te gaan.

Voorts kunnen betalingsgegevens ook na het verstrijken van deze termijn worden bewaard indien en zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen.

Uw persoonsgegevens worden gewist na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, d.w.z. uiterlijk na 10 jaar.

5. mogelijkheid van bezwaar en schrapping

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw betalingsgegevens te allen tijde intrekken door de verantwoordelijke partij of de gebruikte betalingsdienstaanbieder daarvan in kennis te stellen. De gebruikte betalingsdienstaanbieder kan echter nog steeds het recht hebben uw betalingsgegevens te verwerken indien en zolang dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.