Ga naar inhoud

Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid & amp; Herroepingsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepaling, waarbij consumenten elke natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit:

Engels aan het einde van de pagina & gt;

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaken in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van Ultramera B.V. , Bar S. vd Oyelaan 32, 2252EB Voorschoten, Nederland, e-mail: info@ultramera.com door middel van een duidelijke uitleg b.v. Stel bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail op de hoogte van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.ist.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten, behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden , onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.t.

U moet de goederen verzenden naar Fiege Logistik Stiftung & amp ;; Co. KG, Am Blankenwasser 22, 41468 Neuss, Duitsland. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en op het moment van sluiting van de overeenkomst de enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie hebben.

Algemene informatie

1 Vermijd beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen terug in hun originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg er dan voor dat deze voldoende beschermd is tegen transportschade met een geschikte verpakking..
2 Gelieve de goederen niet naar ons terug te sturen..
3 Houd er rekening mee dat de bovengenoemde leden 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht..

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan

Ultramera B.V.

Bar S. vd Oyelaan 32

2252EB Voorschoten

Nederland
E-mail: info@ultramera.com

Hierbij annuleer ik / wij het door mij / ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen / de levering van de volgende dienststleistung (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op ____________ / ontvangen op ________________________

________________________________________________________
Naam van de consuments)

________________________________________________________
Adres van de consuments)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) alleen bij schriftelijke kennisgevingier)

_________________________
datum

(*) Verwijder waar niet van toepassing

 

Instructies voor annulering & amp; Annuleringsformulier

Consumenten, d.w.z. eenieder die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten die individuele handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen, heeft het recht om een overeenkomst te annuleren onder de volgende voorwaarden::

A. Instructies voor annulering

Recht om te annuleren

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

De annuleringsperiode verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen, of een andere door de vervoerder aangewezen en door u opgegeven derde partij, fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Ultramera B.V. informeren. , Bar S. vd Oyelaan 32, 2252EB Voorschoten, Nederland, e-mail: info@ultramera.com van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring, b.v. een brief verzonden per post, fax of e-mail. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.ory.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling met betrekking tot uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de verzendkosten, behalve de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop we zijn geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te annuleren. Wij kunnen op de vergoeding een waardeverlies van geleverde goederen in mindering brengen, indien het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. Wij vergoeden de kosten met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. U krijgt in ieder geval geen kosten als gevolg van de terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.t.

U dient de goederen terug te sturen of aan ons of aan Fiege Logistik Stiftung & amp; Co. KG, Am Blankenwasser 22, 41468 Neuss, Duitsland zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van dit contract aan ons meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen die het gevolg is van andere handelingen dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen

Uitsluiting en / of voortijdige vervaldatum van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wier exclusieve verblijfplaats en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden.

Algemene informatie

1 Voorkom schade aan en besmetting van de goederen. Retourneer de goederen, indien mogelijk, in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade..
2 Gelieve de goederen niet terug te sturen..
3 Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie in sectie 1 en 2 geen voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van uw recht om te annuleren..

B. Annuleringsformulier

Als u dit contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en verzend het.

Ultramera B.V.

Bar S. vd. Oyelaan 32

2252EB Voorschoten

Nederland


E-mail: info@ultramera.com

Ik / wij verklaar hierbij dat ik / wij mijn / ons verkoopcontract van de volgende goederen / voor de levering van de volgende dienst annuleren,ng service (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op ____________ / ontvangen op ________________________

________________________________________________________
Naam van consumentens)

________________________________________________________
Adres van consumentens)

________________________________________________________
Handtekening van consument alleen indien dit formulier op papier wordt ingediendper)

_________________________
Datum

(*) Schrappen wat niet past

 

 

 

 

NL