Ga naar inhoud

Algemene voorwaarden

Scroll naar beneden voor Engelse versie

Algemene voorwaarden met klantgegevens

inhoud

 1. bereik
 2. Sluiting van een contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Levering en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Bevoegde rechtbank
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna"AV") van Ultramera BV (hierna"Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna"klant") met de verkoper heeft met betrekking tot die van de verkoper in de Online shop shop.ledvance.com voltooit de getoonde goederenWij maken hierbij bezwaar tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit zijn.Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoon die handelt in de loop van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop shop.ledvance.com vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop shop.ledvance.comNa het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door levering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de toegang van de goederen aan de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als meerdere van de bovengenoemde alternatieven beschikbaar zijn, wordt de overeenkomst gesloten wanneer een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedtDe termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag nadat het aanbod is verzonden.Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen bovengenoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Wanneer de betalingsmethode"PayPal Express"is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna:"PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/gebruikersovereenkomst-vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderhevig aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- volAls de klant"PayPal Express"selecteert als betalingsmethode als onderdeel van het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigtIn dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant te accepteren op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm naar de klant verzonden (bijv.BE-mail, fax of brief)Hierna zal de verkoper de contracttekst niet toegankelijk makenAls de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop shop.ledvance.com voordat hij zijn bestelling plaatst, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en zijn ze gratis toegankelijk voor de klant met zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount en met vermelding van de bijbehorende inloggegevens.

2.6 Alvorens de bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezenEen effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergrotenDe klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.

2.7 De Duitse en Engelse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.8 De orderverwerking en het contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerkingDe klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangenIn het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de orderverwerking zijn verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en op het moment van het sluiten van de overeenkomst hun enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waardeIndien van toepassing worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen.Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv.Overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingenBelastingen (bijv.Plichten)Dergelijke kosten kunnen zich ook voordoen in verband met de overboeking als de levering niet wordt gedaan naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant betaalt vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De klant wordt geïnformeerd over de betalingsoptie (s) in de online shop shop.ledvance.com.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als de betaling plaatsvindt via een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna:"PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/gebruikersovereenkomst-vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderhevig aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol.

4.6 Als een betalingsmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienst"Shopify Payments"is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna"Stripe")De individuele betalingsmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop shop.ledvance.comStripe kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerkenhiervoor gelden speciale betalingsvoorwaarden, waartoe de klant zich kan wendenwordt apart aangegevenMeer informatie over"Shopify Payments"is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.7 Als de betalingsmethode"PayPal-automatische afschrijving"is geselecteerd, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant afschrijven na het verstrekken van een SEPA-machtiging voor automatische afschrijving, maar niet voor het verstrijken van de periode voor voorafgaande informatie namens de verkoperElk bericht (bijvFactuur, polis, contract) aan de klant, die een incasso aankondigt door middel van SEPA-incassoAls de automatische incasso niet wordt terugbetaald vanwege onvoldoende saldo op de rekening of vanwege het verstrekken van een onjuiste bankrekening of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, moet de klant, hoewel hij daartoe niet bevoegd is, de kosten dragen die zijn gemaakt door de terugvordering van de respectieve kredietinstelling als hij daarvoor verantwoordelijk is .

4.8 Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienst"Klarna", wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna"Klarna")Meer informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die kan worden bekeken op het volgende internetadres:

https://www.klarna.com/de/

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op weg naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomenBij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevendIn afwijking hiervan is bij de keuze van de betaalmethode PayPal het door de klant bij de betaling opgegeven afleveradres doorslaggevend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die door de verkoper zijn gemaaktDit geldt niet voor de kosten van verzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrechtAls de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, worden de retourverzendkosten beheerst door de regels die zijn uiteengezet in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde aankoopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper daarvan op de hoogte te stellenIndien de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

8.1 De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederenVoor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

8.2 Bovendien is deze rechtskeuze niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en leveringsadres buiten de Europese Unie ligt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

9) Bevoegde rechtbank

Als de klant optreedt als een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht gevestigd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoperAls de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract als het contract of de claims die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klantIn bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter het recht om de rechtbank te bellen op de maatschappelijke zetel van de klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link:https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Recht om te annuleren
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Verzend- en leveringsvoorwaarden
 6. Voorbehoud van eigendomsrechten
 7. Garantie
 8. Toepasselijk recht
 9. Bevoegde rechtbank
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna"AV"genoemd) van het bedrijf Ultramera BV (hierna"verkoper"genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna"klant"genoemd) en de verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden aangeboden in de online shop shop.ledvance.comTegen het opnemen van eigen voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij bezwaar aangetekend, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument op grond van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet wordt toegeschreven aan een voornamelijk commerciële of zelfstandige beroepsactiviteitEen handelaar op grond van deze AV is elke natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersoon met handelingsbekwaamheid handelend in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het aangaan van een juridische transactie.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop shop.ledvance.com vormen geen bindende aanbiedingen van de kant van de verkoper, maar dienen slechts om een bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop shop.ledvance.comHierbij dient de Klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele mandje heeft geplaatst en het bestelproces heeft doorlopen, en door op de knop voor het voltooien van het bestelproces te klikken, een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen en/of diensten in het winkelwagentje.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (fax of e-mail) over te dragen; voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de opdrachtgever doorslaggevend is, of
 • door het leveren van bestelde goederen aan de klant; voor zover de ontvangst van goederen door de opdrachtgever doorslaggevend is, of
 • door de klant te vragen te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Op voorwaarde dat meerdere van de bovengenoemde alternatieven van toepassing zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich voor het eerst voordoetIndien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen bovengenoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als de klant"PayPal Express"kiest bij het plaatsen van zijn bestelling, wordt de betalingsverwerking afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) Sarlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna"PayPal"genoemd)De PayPal-gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing die kunnen worden bekeken op:https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE.

Indien de klant geen PayPal-account heeft, zijn de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account van toepassing, die kunnen worden bekeken op:https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= en_US.

Als de klant"PayPal Express"kiest als betalingsmethode, start hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken om het bestelproces te voltooienIn dit geval verklaart de verkoper zijn aanvaarding van het aanbod van de klant al op het moment dat de klant de betalingstransactie initieert door op de knop te klikken om het bestelproces te voltooien.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier op shop.ledvance.com , wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm naar de klant verzonden (bijv.e-mail, fax of brief) nadat de bestelling is verzondenHierna zal de verkoper de contracttekst niet toegankelijk makenAls de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop shop.ledvance.com voordat hij zijn bestelling verstuurt, worden de bestelgegevens opgeslagen op de website van de verkoper en zijn de klant gratis toegankelijk via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruiker account door de bijbehorende inloggegevens op te geven.

2.6 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant invoerfouten herkennen door aandachtig de informatie op het scherm te lezenDe vergrotingsfunctie van de browser om de weergave op het scherm te vergroten, kan een effectieve methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.
De klant kan alle ingevoerde gegevens corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie tijdens het elektronische bestelproces, totdat hij op de knop klikt om het bestelproces te voltooien.

2.7 De Duitse en de Engelse taal zijn uitsluitend beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerkingHet is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft voor de orderverwerking juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangenIn het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de klant, als SPAM-filters worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper bij de orderverwerking zijn verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht om te annuleren

3.1 Consumenten hebben het recht om te annuleren.

3.2 Gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht wordt verstrekt in de instructie van de verkoper over annulering.

3.3 Het recht om te annuleren is niet van toepassing op consumenten, die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wier exclusieve woonplaats en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevonden ten tijde van het sluiten van de contract.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke omzetbelastingBezorgkosten worden, indien van toepassing, afzonderlijk vermeld in de respectievelijke productbeschrijving

4.2 Betaling kan geschieden via een van de in de online shop shop.ledvance.com genoemde methoden.

4.3 Bij levering aan landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten ontstaan in individuele gevallen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen.Hieronder vallen bijvoorbeeld door bankinstellingen in rekening gebrachte overdrachtskosten (overdrachtskosten, wisselkosten) of invoerrechten of belastingen (douane)Dergelijke kosten met betrekking tot overboeking kunnen ook ontstaan als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie en de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum hebben afgesproken

4.5 Als de betalingsmethode"PayPal-automatische afschrijving"is geselecteerd, incasseert PayPal het factuurbedrag namens de verkoper van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-machtiging voor automatische afschrijving is afgegeven, maar niet voordat de deadline voor voorafgaande kennisgeving is verstrekenVooraanmelding betekent elke communicatie (bijvGfactuur, polis, contract) aan de klant die een incasso aankondigt via SEPA-incassoIndien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende rekeningdekking of vanwege de aanwijzing van een onjuiste bankrekening, of indien de cliënt bezwaar maakt tegen de incasso, ook al is hij daartoe niet gerechtigd, draagt de cliënt de kosten die voortvloeien uit de terugboeking van de desbetreffende bank, indien deze hiervoor verantwoordelijk is.

4.6 Wanneer betalingen worden gedaan met een door PayPal aangeboden betalingsmethode, vindt de afhandeling van betalingen plaats via de betalingsdienstaanbieder PayPal ((Europe) Sarlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna"PayPal"genoemd) onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden die kunnen worden bekeken op:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/gebruikersovereenkomst-vol.

Indien de klant geen PayPal-account heeft, zijn de voorwaarden van toepassing voor betalingen zonder PayPal-accountZe kunnen worden bekeken op:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.7 Bij het kiezen van een betalingsmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienst"Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna genoemd aangeduid als"Shopify")De individuele betalingsmethoden die via Shopify worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop shop.ledvance.comShopify kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, die mogelijk onderworpen zijn aan speciale betalingsvoorwaarden, waarnaar de klant van de klant afzonderlijk wordt verwezenMeer informatie over"Shopify Payments"is te vinden op https://www.shopify.com/payments.

4.8 Als de betalingsmethode Klarna Factuuraankoop of de betalingsmethode Klarna Termijnaankoop is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46.111 34 Stockholm, Zweden (hierna"Klarna"genoemd)Meer informatie over Klarna Factuur- en termijnaankoop en de algemene voorwaarden van Klarna vindt u in de betalingsinformatie van de verkoper, die u kunt bekijken op het volgende internetadres:

https://www.klarna.com/de/

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 Goederen worden over het algemeen geleverd op verzendroute en op het door de klant aangegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomenTijdens de verwerking van de transactie is het afleveradres dat in de orderverwerking van de verkoper is vermeld, doorslaggevendAls de klant echter de betalingsmethode PayPal selecteert, is het afleveradres dat op de betalingsdatum bij PayPal is gestort, doorslaggevend.

5.2 Indien de aangewezen transportonderneming de goederen aan de verkoper retourneert, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet-geslaagde verzending.Dit is niet van toepassing indien de klant zijn recht om effectief te annuleren uitoefent, indien de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden buiten de macht van de klant of wanneer hij tijdelijk werd belemmerd om de aangeboden dienst te ontvangen, tenzij de verkoper de klant heeft geïnformeerd over de service voor een redelijke tijd van tevoren.

5.3 Persoonlijke verzameling is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Voorbehoud van eigendomsrechten

Indien de verkoper vooraf levert, behoudt hij het eigendomsrecht op de geleverde goederen, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Garantie

7.1 Mocht het aankoopobject niet voldoen, dan gelden de wettelijke bepalingen.

7.2 De klant wordt verzocht eventuele transportschade aan de expediteur te melden en de verkoper hiervan op de hoogte te stellenIndien de opdrachtgever zich hier niet aan houdt, laat dit zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken onverlet.

8) Toepasselijk recht

8.1 De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van de wetten betreffende de internationale aankoop van roerende goederenVoor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wet van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

8.2 Met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht is deze rechtskeuze niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en leveringsadres zijn buiten de Europese Unie op het moment van het sluiten van het contract.

8.3 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten, die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wier exclusieve woonplaats en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden. Union bij het sluiten van de overeenkomst.

9) Bevoegde rechtbank

Indien de klant een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een afzonderlijke publiekrechtelijke boedel met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die zich voordoen van dit contract.Als de klant woonachtig is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit dit contract, op voorwaarde dat het contract of de claims uit het contract kunnen worden toegewezen aan de klant. professionele of commerciële activiteitenIn ieder geval heeft de verkoper in bovengenoemde gevallen het recht de bevoegde rechtbank van de cliënt te bellen.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform:https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- en servicecontracten tussen consumenten en handelaren.

10.2 De verkoper is niet verplicht, noch bereid om een procedure voor geschillenbeslechting bij te wonen voor een alternatieve entiteit voor geschillenbeslechting.

NL